حریم خصوصی

سایت فروشگاهی www.argmarket.ir (فروشگاه تخصصی چاپ انواع محصولات )، متعهد می گردد از اطلاعات شخصی و فردی خریدار، در حد اختیار و توان مراقبت کرده و این اطلاعات را کاملاً محرمانه تلقی نماید و به هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی مگر با مجوز رسمی و قانونی ارائه نکند.